Průzkum: Češi navštěvují fitka dvakrát týdně

 

Stoupající zájem o tělesné a sportovní aktivity přivádí do fitcenter stále více zájemců. O jaké zákazníky se jedná a které služby vyhledávají, zjišťoval průzkum, který uskutečnila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Fitness
Do pražských fitek míří lovkyně i dravci. Foto: www.imagio.cz

„Osvěta vybízející lidi ke zdravějšímu životnímu stylu přináší své ovoce i v podobě stoupající obliby a návštěvnosti fitcenter. Ta však, aby obstála v silné konkurenci, potřebují znát potřeby svých klientů. Zajímavým přínosem je pro ně proto aktuální průzkum Fakulty tělesné výchovy a sportu,” říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Hlavním cílem průzkumu bylo vytvořit specifickou typologii současných zákazníků pražských fitness center. Anketa probíhala metodou dotazníkového šetření, jehož se účastnilo celkem 1 004 náhodně vybraných zákazníků ze 48 náhodně vybraných pražských fitness center. Dotazník obsahoval řadu kritérií, podle nichž byli respondenti vyhodnocováni a zařazováni do jednotlivých kategorií (typů zákazníků), jako jsou: pohlaví, věk, průměrný měsíční příjem, nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný status, místo, odkud nejčastěji navštěvují fitness centrum, nejčastější doba strávená zde, frekvence návštěv, nejčastější důvod návštěvy, nejčastěji využívané služby ve fitness či vztah ke sportu mimo fitness.

„Využitá metodologie se ukázala být vhodná pro rozdělení zákazníků pro sportovní služby typu fitness a wellness. Pro pražská fitness pak může být tento výzkum zajímavou analýzou současných cílových skupin zákazníků, na které se mohou více zaměřovat a přizpůsobit jim nabídku svých služeb,“ doplňuje Karel Jarušek z České komory fitness.

Karel Jarušek
Karel Jarušek z České komory fitness. Foto: www.fisaf.cz

Ve výzkumném souboru bylo zastoupeno 522 mužů a 482 žen. Pomocí metody analýzy latentních tříd byly určeny 3 typy zákazníků pro každé pohlaví.

Typologie mužů přicházejících do fitek

Pro mužské zákazníky pražských fitness center byly stanoveny 3 kategorie nazvané: studenti, dravci a usedlíci. Hlavní rozdíly mezi těmito typy zákazníků se odvíjí zejména od jejich věku.

Studenti jsou nejmladšími zákazníky, svobodnými, disponujícími nejmenšími finančními možnostmi, samozřejmě se zatím nejnižším vzděláním. Jsou zaměřeni na tvarování těla a zlepšení fyzické kondice, přičemž k tomu využívají posilovnu, ve které tráví dost času.

Dravci jsou v nejproduktivnějším věku a přitom stále ještě mladí. Disponují proto mnohem většími finančními prostředky než studenti, mají také pochopitelně vyšší dosažené vzdělání. Na posilovnu již mají méně času vzhledem k pracovní vytíženosti a začínajícímu rodinnému životu.

Usedlíci jsou nejstarší mužskou skupinou a disponují nejvyššími finančními možnostmi. Již tak často fitcentra nenavštěvují, nicméně využívají i jiné služby než jen posilovnu. Jedná se zejména o služby zaměřené na zlepšení zdraví a fyzické kondice.

Všechny 3 typy mužských zákazníků jsou si velmi podobní ve frekvenci návštěv fitness center (2–3x týdně), dominancí využití posilovny a všichni jsou převážně rekreační sportovci.

Typologie žen – návštěvnic fitcenter

Ženy byly rozděleny do kategorií nazvaných: manažerky, lovkyně a studentky. Podobně jako u mužů se hlavní rozdíly odvíjejí od jejich věku.

Studentky jsou velmi podobné svým mužským protějškům. Na rozdíl od nich však využívají mimo posilovnu hodně také cardio zóny a skupinové lekce různých cvičení.

Lovkyně jsou prostřední věkovou skupinou. Jedná se převážně o vysoce vzdělané ženy s průměrným finančním příjmem, které se zaměřují především na snižování váhy a tvarování těla. K tomu využívají zejména skupinové lekce, nicméně čas věnovaný fitness aktivitám je u nich již omezený zaměstnáním.

Manažerky tvoří třetí a nejpestřejší skupinu zákaznic. Jsou to většinou ženy středního věku, které disponují vyššími příjmy. Na fitness aktivity nemají tolik času, nicméně ho využívají velmi efektivně pomocí individuálních lekcí ve všech základních nabízených typech služeb – posilovna, cardio, skupinové lekce. Do fitness center chodí z různých důvodů, podle toho, jaký je zrovna aktuální, zda tvarování těla, snižování váhy nebo i zábava a radost.

Také ženy přicházejí do fitcenter 2–3x týdně a uvádějí rekreační úroveň sportování.

Mohlo by se hodit:

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, podílí se na nastavování standardů a realizaci zkoušky z profesních kvalifikací v oboru fitness, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy. Více na http://komorafitness.cz/

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Zdroj informací: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

 

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*