Fitness centrům se daří, chodí do nich čím dál víc lidí

Osvěta v oblasti životního stylu padá na úrodnou půdu. Lidé už zřejmě pochopili, že bez pohybu to v životě nepůjde, a do fitness center v celé Evropě jich míří čím dál víc. Dobrá zpráva se týká i Česka.

Fitness, Toato
Fitness centům se daří. Foto: www.imagio.cz

Češi možná patří mezi nejobéznější národy v Evropě, už ale, jak se zdá, slyší na to, že by s tím měli něco dělat. Alespoň to vyplývá ze zprávy České komory fitness, která na konci dubna představila výsledky už druhého průzkumu mezi majiteli fitness center. Toho se zúčastnilo 72 center napříč celou Českou republikou. Ze sebraných dat vyplývá, že do fitka přišlo v roce 2014 o 18 % lidí víc než v roce předchozím. Data také odhalila, že víc lidí zřejmě plánuje cvičit pravidelně. Oproti roku 2013 totiž počet členů fitness klubů narostl o 33 %. Pouze na základě členství však fungovalo v Česku v roce 2014 17 % klubů, ostatní preferují permanentky, jednorázové vstupy nebo jejich kombinace. Karel Jarušek z České komory fitness, zodpovědné za průzkum, k tomu říká: „Ačkoliv počet klubů fungujících na bázi členství roste, na západ od našich hranic je nad 90 % klubů ryze na bázi klubového členství. V tomto ohledu je tak u nás stále obrovský prostor, kam růst.“  Nejnižší cena členství byla podle studie 100 Kč za měsíc, nejvyšší 7 500 Kč. Průměrná cena členství oproti roku 2013 stoupla z 876 Kč na 1 211 Kč.

Výživové poradenství táhne

Prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz Jana Havrdová přičítá nárůst zájmu o návštěvy fitness centra velkému důrazu na propagaci zdravého životního stylu a také tomu, že kluby se učí lépe vycházet vstříc poptávce. Víc než 87 % nabízí skupinové lekce, víc než 52 % má funkční zónu. Kardio si mohou zájemci zacvičit ve více než 58 % fitness center a posilovací stroje mají k dispozici ve více než 47 % center. Důležitou součástí je i kombinace cvičení s výživovým poradenstvím, kterou dnes nabízí kluby v 63 % případů. Z průzkumu mezi majiteli českých fitness center také vyplývá, že nejmenší klub měl v roce 2014 75 členů, zatímco největší uvádí 7 000 členů. Nejnižší cena jednorázového vstupu v roce 2014 byla 40 Kč (v roce 2013 byla 30 Kč), nejvyšší cena 1 100 Kč (oproti 600 Kč v roce 2013). Fitkům se podle průzkumu daří i ekonomicky. Podle Karla Jaruška se český fitness trh v roce 2014 pohyboval v řádu 3 miliard korun za rok a meziročně vzrostl o více jak 25 %.

Plná fitka v celé Evropě

Jana Havrdová
Jana Havrdová. Foto: www.fisaf.cz

Výsledky českého výzkumu odrážejí trend patrný v dalších zemích Evropské unie. Podle zprávy společnosti Deloitte, prezentované v rámci Evropského zdravotního a fitness fóra (EHFF), zaznamenala evropská fitness centra v roce 2015 nárůst členů o 3,9 %. Studie mapovala 18 evropských států. Členství v některém z klubů si koupilo 52,4 miliony lidí, z toho nejvíc členů (9,5 milionu) hlásí Německo, následované Velkou Británií (8,8 milionu členství), Francií (5,2 milionu členství), Itálií (5,1 milionů členství) a Španělskem (4,9 milionu členství). „Lidé v celé Evropské unii i v České republice si mnohem více uvědomují, že služby fitness sektoru jsou významnou součástí zdravého životního stylu, což je jediná prevence v boji proti civilizačním chorobám způsobeným nedostatkem pravidelné fyzické aktivity,“ říká k výsledkům Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness. Právě osvěta v tomto duchu a podpora zdravotně-preventivních programů s ní spojených jsou jedním z hlavních cílů komory.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, nastavuje standardy a zkoušky z fitness profesí, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy. Více na www.komorafitness.cz

Zdroj informací: Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a Česká komora fitness

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*