Proč právě do Piešťan?

Bahno v bazénech secesních hotelů, šumění starých stromů v aleji na ostrově i funkcionalistický most. Piešťanské kúpeľe jsou nejznámější slovenské lázně. K poúrazové léčbě a úlevě od chorob pohybového aparátu se sem sjíždějí lidé z celého světa. Unikátní léčebné postupy blahodárné sirné bahno. Lázně také přírodními a architektonickými krásami. 

Piešťany-Jana_Vlkova_Maly_dobrodruh8

Po stopách historie

Dobu největšího rozkvětu zažily Piešťany před sto třiceti lety. Je však pravděpodobné, že se ze svých táborů na území dnešního Slovenska jezdívali nechávat masírovat horkými prameny již římští legionáři. Slovenské dějiny prošly dramatičtějšími zákrutami, než jsou meandry Váhu, ale bahnité prameny fungují stále v nezměněné podobě. Písek, přinášený právě Váhem, dal také nejpravděpodobněji jméno i pozdějším lázním.

Než se však z přírodního koupaliště začaly rozvíjet skutečné lázně, uplynulo několik století. Místní využívali léčivou vodu a bahno patrně vždy, ale teprve v 17. století vznikla v místě dnešních Piešťan první lázeňská budova. Blahodárné účinky pramenů ocenilo napoleonské vojsko, a proto první lázeňské budovy byly známy jako Napoleonské koupele. Velká voda je odnesla roku 1813.

Piešťany-Jana_Vlkova_Maly_dobrodruh12

Ostrov zdraví

Fantastický příběh přeměny provinčních lázniček a přilehlého skromného městečka začala psát podnikavá rodina Winterů. Firma Alexander Winter a synové se roku 1899 stala pronájemci lázní a zejména v meziválečném období z nich udělala světovou jedničku. Skvělá propagace a nabídka nejrůznějších aktivit – a samozřejmě velkolepé, většinou secesní lázeňské budovy – sem lákaly za léčbou i odpočinkem návštěvníky mnoha národností. Konaly se tu koncerty, plesy, večírky, divadelní představení, hrál se tenis a golf.

Obrovský stavební rozmach neminul ani městečko Piešťany, dodnes plné nádherných, secesních vilek. Za vším stálo neutuchající úsilí a podnikavost Winterů. Ti přetvořili toto unikátní místo v ještě výjimečnější. Jejich osobní příběh však připomíná spíš horror.

Ľudovít Winter se zvelebení Piešťan začal aktivně věnovat od roku 1909. Bylo jeho životním cílem, kterému podřídil naprosto všechno. V lázních hostil indické mahárádži i hollywoodské hvězdy, Štefánika i oba Masaryky. 

Blahodárnou dobu prosperity Winterů ukončila v roce 1939 vojenská Slovenská republika a majetek Winterů byl vyvlastněn a oni sami neustále pronásledováni. Vzhledem k neustálému tlaku se prudce zhoršilo zdraví Imricha Wintera, který zemřel v roce 1943. Jeho bratr Ľudovít byl jako žid odvezen v roce 1944 do koncentračního tábora v Seredi a posléze do Terezína, kde se zázrakem dočkal osvobození. Po návratu do Piešťan jej však nečekal příjemný osud.

V nejistých dobách po roce 1945 nebylo pro legendárního kapitalistu místo a mnozí nevěděli, zda jim známost s bývalým generálním ředitelem neuškodí. Po řadě vykonstruovaných obvinění a měnové reformě byl zbaven veškerého majetku. Od roku 1950 byl po nehodě invalidní a musel žít z důchodu ve výši 250 korun československých. Zemřel v Piešťanech v roce 1968, kdy mu bylo 98 let. Dnes jsou jeho zásluhy o přeměnu Piešťan ve světoznámé lázně bezezbytku uznávány. Jeho potomci žijí po celém světě a do Piešťan se občas vracejí.

Jak je to s tím bahnem

Původcem nepopiratelných léčebných účinků piešťanského bahna je sama příroda – a to se během posledních pár tisíciletí, kdy je lidé objevili, nezměnilo.

Prostý konzument procedur ví, že se v Piešťanech bude léčit v teplém bahně prosyceném minerální vodou. Bahno se tady používá na koupele a zábaly a jeho blahodárné účinky působí především na pohybový aparát. 

Do lázeňského domu Irma si pacienti nebo zdraví návštěvníci chodí dopřát pobyt v bahně do bazénu jednoduše nazvaného Bahnisko. Vrstva bahna na jeho dně je silná deset až třicet centimetrů. V bahně se pacienti procházejí, postávají nebo posedávají na schůdkách. V teplé vodě se tělo prohřívá hezky do hloubky a léčivé látky pronikají do kloubů a chrupavek.

Teplá termální voda tělo příjemně nadnáší, čímž usnadňuje pohyb, ale také díky vyšší teplotě zrychluje proudění lymfy i krve. Sloučeniny síry obsažené ve vodě mají schopnost pronikat to hlubších tkání, ale mají také antibakteriální účinek a výrazně zlepšují stav pokožky. Dříve než byl postaven malebný bazének v hotelu Irma, procházeli se návštěvníci v bahně jen tak. 

Ale proč je to bahno tak unikátní? Na pohled totiž vypadá jako kal ze špatně udržovaného rybníka. Unikátní je místní geologická situace. Odborník by nikdy nepoužil slovo bahno, ale peloid. Jeho jedinečnost spočívá také v jeho stáří. Peloid se těží z ramena Váhu. Jedná se o směs velmi jemných jílovitých materiálů – illitu, montmorillonitu a kaolinitu – a organického materiálu.

Bahno je osídleno sirnými bakteriemi a probuláváno termální vodu, která tryská z artéských zvodní z hloubky dva tisíce metrů. Tento proces probíhá beze změny miliony let, proto má bahno velmi stabilní složení. Dnes provozovatelé lázní vědí, že aby mohli darů přírody nadále využívat, je třeba s nimi zacházet šetrně.

Bahenní kuchyně

Bahno se těží ze dna Váhu  a v lázních se ukládá do speciálních bazénů, kde za stálého přístupu sirné vody dozrává minimálně jeden rok. Voda je teplá až 67 oC. Proces probíhá bez přístupu vzduchu a na jeho konci je masa se zvláštním mikrobiálním složením, které je výsledkem rozkladu odumřelých částí rostlin a bakterií. Výsledek je naprosto unikátní, podobné bahno se nevyskytuje nikde na světě. Vyzrálé bahno má antracitově černou barvu, velmi mazlavou konzistenci. 

Je třeba si uvědomit, že se jedná o hmotu, kde stále tepe neviditelný život. V minulosti byly pokusy o vývoz bahna. Ale transportem se jeho léčebné účinky vytratily. Je to jako když se uřízne květina, která musí dříve či později zvadnout. 

Z dozrávacích nádrží se bahno přesunuje to tak zvaných bahenních kuchyní, kde se připravuje k léčbě. Hlavní efekt přináší skutečnost, že bahno pomalu chladne, respektive, dlouho prohřívá zejména klouby. Pro milovníky čísel –  doba chladnutí je čtyřikrát pomalejší než u vody. Bahno putuje nejen Bahniska, zmíněného výše, ale také z něj připravují zábaly nebo vanové koupele.

Nejlepší tipy

Chloubou ostrova uprostřed řeky je lázeňský dům Thermia Palace, zrestaurovaný do původní podoby spolu s domem Irma, Pro Patria, Vila Trajan i řada lázeňských domů nové doby dnes poskytují nejen tradiční léčebné a rehabilitační služby, ale i wellness a odpočinkové pobyty. Jejich pověst je známa celém světě. 

Více informací o Piešťanech i lázních najdete na www.rezortpiestany.sk

Text a foto: Jana Vlková 

 

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*