Rostlinný sektor spolupracuje tváří v tvář nedostatku surovin

Nový průzkum, který provedla organizace zvyšující povědomí o potravinách, ProVeg International, odhalil dopad probíhající války na Ukrajině na rostlinný sektor. Oslovené společnosti popsaly například navazování užších partnerství s jinými značkami s cílem překonat výzvy vyvolané válkou. V důsledku konfliktu byla rovněž hlášena užší interní spolupráce mezi finančním, výrobním a logistickým oddělením.

Alternative types of milks in glass bottles. Vegan non dairy milk

Největší výzvou pro firmy jsou ceny surovin, zejména jedlých olejů, a dostupnost a nabídka olejů. Zejména slunečnicový olej byl označen jako velmi vzácný a je třeba rychle získat alternativy. (Ukrajina je největším světovým vývozcem slunečnicového oleje.)

„Všem je jasné, že válka má zničující dopad na životy mnoha lidí na Ukrajině,” uvedla Stephanie Jaczniakowska-McGirr, International Head of Food Industry and Retail v ProVeg. „Válka měla také velký dopad na rostlinný sektor, který čelí výzvám jako jsou dodávky přísad, i když víme, že to ovlivní potravinářský průmysl jako celek a nejen společnosti zabývající se rostlinnou výrobou. Je dobré vidět, že tyto společnosti spojují své síly, aby tyto výzvy překonaly,“ řekla.

„Výsledky těchto průzkumů jsou pro nás důležité, abychom mohli lépe informovat o návrzích zaměřených na tvůrce politik, a zajistili tak, že rostlinné odvětví dostane podporu, kterou potřebuje,“ dodala.

Na průzkum mezi 1. a 20. dubnem odpovědělo celkem 31 evropských firem ze 14 různých zemí.

Klíčová zjištění byla:

50 % z nich uvedlo, že navazují užší spolupráci s jinými značkami, zákazníky a interními zaměstnanci.
61 % z nich si myslí, že krize urychlí přechod na zelenou energii.
61 % z nich nahlásilo vyšší ceny surovin.
61 % z nich nahlásilo nedostatek surovin.
64 % z nich nahlásilo vyšší náklady na energii a dopravu.
64 % z nich nahlásilo nedostatečnou dostupnost dopravy a řidičů*ek kamionů.
59 % z nich si myslí, že vyšší ceny přísad a energie povedou ke zvýšení cen výrobků.
69 % z nich uvedlo, že bude i nadále obtížné získat pro toto odvětví kvalifikované pracovníky*ce.

Účastníci a účastnice průzkumu z řad firem byli také dotázáni, zda si myslí, že jejich společnosti budou během příštích 3 – 36 měsíců potřebovat vládní pomoc, která by jim pomohla vypořádat se s výzvami, které vytvořila ruská invaze na Ukrajinu. Celkem 25 % z nich uvedlo, že by potřebovali vládní podporu, zatímco 29 % z nich uvedlo, že by podporu vyžadovat mohli.

ProVeg ve světle pokračující války na Ukrajině přináší tři doporučení:

EU by měla v těchto náročných časech pokračovat ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) na podporu udržitelné produkce potravin; diskriminace rostlinných alternativ mléčných výrobků na základě DPH v celé Evropě by měla skončit; a v případě potřeby by měla být poskytována státní podpora pro postižené závody.

Strategie Farm to Fork

ProVeg International pozorně sleduje dopady války na rostlinný sektor, který považuje za páteř evropského potravinového systému budoucnosti.

Zásadní je, že organizace chce zajistit, aby válka nevedla k oslabení průkopnické strategie Evropské unie Farm to Fork, která nabízí životaschopnou cestu k vytvoření udržitelného potravinového systému a ochraně biologické rozmanitosti.

Na Evropskou komisi je však vyvíjen tlak, aby plnění strategie odložila a dala k dispozici více půdy pro zemědělství a podpořila tak produkci potravin.

ProVeg se však domnívá, že je to krátkozraké. „Ve světle dopadu války na rostlinný sektor věříme, že je ten správný čas implementovat strategii EU Farm to Fork, aby se urychlil přechod na rostlinnější stravu,“ řekla Jaczniakowska-McGirr.

„Podpora rostlinného sektoru je také klíčem ke zlepšení dlouhodobé potravinové bezpečnosti, protože to znamená, že obilí, které se v současnosti dostává do krmiva pro zvířata, půjde místo toho přímo na lidskou spotřebu,“ dodala.

DPH diskriminace

Spotřebě rostlinných mléčných alternativ v současnosti brání nejen restriktivní regulační rámec týkající se postupů označování, ale také vnitrostátní fiskální předpisy v mnoha členských státech.

Národní vlády mohou rozhodnout o výši základní sazby DPH a uplatnit až dvě snížené sazby DPH. Mléčné výrobky často spadají pod sníženou sazbu DPH, a proto dostávají nepřímou dotaci. V některých zemích EU to vede k daňovému zvýhodňování mléčných výrobků ze zvířat před jejich rostlinnými alternativami1. Bylo by spravedlivé ukončit diskriminaci v oblasti DPH u rostlinných produktů.

Vládní podpora pro rostlinný sektor

Téměř 50 % firem dotazovaných ProVeg uvedlo, že by měly nebo by mohly mít zájem o vládní pomoc. Navrhujeme proto, aby to vlády jednotlivých zemí vzaly v úvahu a poskytly podporu rostlinnému sektoru tam, kde je to potřeba.

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami. ProVeg spolupracuje s rozhodovacími orgány, společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, zvířata a naši planetu. ProVeg má pobočky v devíti zemích na čtyřech kontinentech a je aktivní po celém světě. ProVeg má status stálého pozorovatele u UNFCCC, zvláštní poradní status u ECOSOC, je akreditována pro UNEA a obdržela cenu OSN Momentum for Change.

Témata:

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*