Vzniká Nadační fond Aktivní Česko, který chce zlepšit životní styl Čechů

„Až 8 miliard eur ročně by se ušetřilo na zdravotní péči v Evropě, kdyby se lidé věnovali alespoň 150 minut týdně intenzivnější pohybové aktivitě. Nedostatek pohybu má fatální důsledky na fyzické i duševní zdraví občanů a v České republice se k plošnému problému navíc přidávají obrovské rozdíly napříč různými socioekonomickými skupinami,“ říká Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, která se nyní spojila s dalšími společnostmi a odborníky z komerčního, neziskového i státního sektoru. Společně zakládají Nadační fond Aktivní Česko, s jehož pomocí chtějí zlepšit životní styl Čechů.

Jana Havrdová (Foto: Hynek Mlynařík a archiv České komory fitness)

„Aktivní životní styl je zcela nezbytnou prioritou, zejména v dnešní době, kdy víme, že se nám sice prodlužuje délka života, ale neprodlužuje se nám věk dožití ve zdraví. I s ohledem na celkové stárnutí populace a nutnost úspor ve státním rozpočtu se podpora aktivního životního stylu vyplatí. Zdravější populace totiž stojí stát mnohem méně peněz. Podporu pohybové aktivity tak můžeme směle označit za investici s vysokou přidanou hodnotou,“ upozorňuje Michaela Šebelová, poslankyně Parlamentu České republiky a členka Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, která stojí u projektu Aktivní Česko od samého začátku.

Nově zakládaný nadační fond sdružuje odborníky ze škol, sportovních klubů, fitness center, lékaře, zdravotní pojišťovny, spolky i komerční subjekty, komory i svazy, jednotlivce i společnosti, které spojuje stejný cíl – není jim lhostejný zdravotní stav společnosti.

V souladu s doporučeními Globálního akčního plánu WHO pro fyzickou aktivitu se chce zaměřit na čtyři strategické skupiny: Aktivní společnost, Aktivní lidi, Aktivní stát a Aktivní prostředí. „Chceme vytvářet lepší prostředí nejen pro již aktivní jedince, ale také pro seniory, děti a obyvatele v regionech, které na tom nejsou socioekonomicky dobře, protože ti všichni by měli mít možnost zlepšit si svůj životní styl a více se věnovat pohybu. Samostatným tématem je pak podpora zdravého životního stylu zaměstnanců prostřednictvím benefitních programů zaměstnavatelů, kteří si uvědomují svoji společenskou odpovědnost,“ vyjmenovává některé z konkrétních cílů Jana Havrdová, autorka projektu, prezidentka České komory fitness a členka představenstva Hospodářské komory ČR.

Jednou z prvních akcí Nadačního fondu, do kterého se bude moct zapojit široká veřejnost, bude Aktivní září, kdy si zájemci po celé republice vyzkouší nevídané množství sportovních aktivit a dozvědí se více o tom, jak být zdravější a spokojenější.

„Aktivní životní styl a pohybová aktivita jsou v České republice zejména na politické úrovni hluboce podceňované téma, a to i přes řadu prokazatelných pozitivních přínosů nejen na fyzickou a psychickou kondici obyvatel, ale také na náklady péče o zdraví i sociální systém státu. Věříme, že strategické propojení řady silných subjektů napříč ziskovými i neziskovými sektory i příslušnými orgány státní správy pomůže posunout problematiku pravidelného pohybu jako nedílné součásti péče o vlastní zdraví na jednu z hlavních politických, společenských i vzdělávacích priorit,“ uzavírá Jana Havrdová.

Nadační fond Aktivní Česko

Multisektorová platforma Aktivní Česko se začala formovat v září 2022, ke slavnostnímu podpisu zakládací listiny Nadačního fondu Aktivní Česko dojde na Národním summitu Aktivní Česko v pátek 19. 5. 2023 v Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Součástí programu budou odborné přednášky a panelové diskuse. Svoji účast potvrdili zástupci evropské federace EuropeActive, české kanceláře WHO, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MŠMT, České školní inspekce, Státního zdravotního ústavu, Národní sportovní agentury, zastřešujících organizací v oblasti sportu, lékařských asociací i zdravotních pojišťoven, Hospodářské komory ČR, cestovního ruchu i vysokých škol s tělovýchovným zaměřením. Program summitu i více informací o projektu najdete na www.aktivnicesko.cz

Zástupce médií srdečně zveme – akreditovat se můžete na zuzana.rybarova@amaze.media

Pro další informace kontaktujte přímo Janu Havrdovou, prezidentku České komory fitness: tel.: 602 306 858, e-mail: jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*