Fitness sektor připravil návrh na otevření vnitřních sportovišť – jsme bezpečný provoz a lidé potřebují pohyb

„Aktuální evropské i české průzkumy dokazují, že jsme bezpečný sektor, kde je malé riziko nákazy, a jsme na otevření dobře připraveni. Přicházíme s velmi detailními plány rozvolňování našich provozů, které vycházejí z vysoké míry dezinfekce, omezení kapacity a odstupů,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, a apeluje na to, že právě pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření pro dobrou fyzickou i psychickou kondici a imunitu, které nyní potřebujeme.

3Dfitness.cz - prázdné fitko
Lidé potřebují pohyb. Foto: 3Dfitness.cz

„Jsme připraveni přijmout řadu velmi přísných hygienických podmínek pro otevření našich provozů a jsme schopni i v první, námi navrhované etapě, za extrémního dodržení bezpečnostních podmínek fungovat dlouhodobě. Náš plán se týká všech sportovišť a jeho detaily zná i Národní sportovní agentura a Česká unie sportu. Společně s plánem na rozvolnění provozu solárií a saun jsme ho předali Hospodářské komoře a doufáme, že náš návrh bude platnou pomocí pro co nejdřívější otevření vnitřních sportovišť,“ věří Jana Havrdová.

Fitness je aktivní a bezpečné

Jana Havrdová poukazuje na to, že fitness sektor je podle odborníků i aktuálních průzkumů považován za bezpečný, což dokazuje aktuální evropská studie i data z České republiky. Evropské země včetně České republiky se zapojily do studie SafeACTiVE, jejímž cílem bylo zmapovat riziko infekce Covid-19 a míru nákazy ve fitness centrech. Na základě více než 62 milionů návštěv bylo potvrzeno 487 pozitivních případů (a to jak u klientů fitness center, tak u zaměstnanců). Shromážděná data potvrzují, že fitness kluby jsou bezpečným prostředím s nízkým rizikem nákazy.

U nás zmapoval místa nákazy Covid-19 podle identifikovaných clusterů a povolání Informační systém infekčních nemocí. Ve spojení s fitness centry v celé České republice eviduje od března do poloviny října 2020 méně než 25 lidí.

3Dfitness.cz - prázdné fitko
Pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření. Foto: 3Dfitness.cz

„Naším primárním cílem musí být nejen prevence dalšího šíření nemoci Covid-19, ale také nutnost zajistit, aby lidé měli podporu a příležitost zůstat aktivní. S plným respektem k tomu, co se aktuálně děje v nemocnicích, v domovech seniorů, i s respektem k ohroženým skupinám, chceme ve správný okamžik nabídnout své zkušenosti, a pohyb je rozhodně tím, co nám pomáhá k lepšímu zdraví,“ dodává Jana Havrdová s tím, že Česká komora fitness zároveň spustila kampaň #fittodáme, do níž se zapojila velká řada majitelů fitness center, trenérů i instruktorů. Apelují na veřejnost, aby respektovala všechna aktuální opatření, aby dbala na pravidelný pohyb, ale za dodržení všech bezpečnostních pravidel, abychom se brzy vrátili k normálnímu životu i k pohybu ve vnitřních sportovištích (více se dozvíte zde).

Provozovatelé fitness center podle Jany Havrdové extrémně dbají na dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel a do sportovních center zpravidla chodí zdraví jedinci, kteří dbají na svoje zdraví, což je skupina osob, která by se měla neustále zvětšovat.

„Současná pandemie Covid-19 ještě více odhalila kritický stav české populace, co se týká pohybu. Ti, kdo jsou pasivní, trpí obezitou, vysokým tlakem a špatným zdravotním stavem, jsou dnes tou nejohroženější skupinou. Právě fitness sektor je tím, který by mohl z dlouhodobého hlediska pomoci v boji proti koronavirové i dalším podobným krizím, a doufáme, že vláda nyní učiní potřebné kroky nejen tím, že znovu otevře sportoviště, ale také systematickou podporou pravidelného pohybu v České republice,“ uzavírá Jana Havrdová.

Více na www.komorafitness.cz

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*