Fitness na předpis? V zahraničí úspěšně funguje. A chystá se i u nás

V řadě zemí už je běžné, že lékař doporučí pacientovi v rámci léčebné terapie pohybovou aktivitu a napíšu mu na ni lékařský předpis. Vyškolený fitness profesionál pak podle něj sestaví pacientovi pohybový program na míru. Cíl Českého fitness sektoru je stejný. Jen je třeba přesně stanovit, co musí trenér či instruktor umět, aby mohl s lékaři na této úrovni spolupracovat. Účinným nástrojem jsou tzv. profesní kvalifikace.

Fitness na předpis
V řadě zemí už je běžné, že lékař doporučí pacientovi pohybovou aktivitu a napíše mu na ni lékařský předpis. Foto: www.fisaf.cz

Pohybová aktivita je prevence i lék

„Užší spolupráci lékařů a odborníků ve fitness považujeme i u nás za velmi prospěšnou pro všechny, jichž se tato problematika týká. Jsou to především lidé s nadváhou, obezitou, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou, kterou jen v České republice trpí více jak milion obyvatel. Podle našich zjištění ze zahraničí, kde tzv. fitness na předpis funguje, se jedná o velmi perspektivní spolupráci lékařů a fitness specialistů. Na pohybovou aktivitu, která účinkuje jako prevence, ale i efektivní lék, tam navíc začínají přispívat i zdravotní pojišťovny. Tento systém již úspěšně zavedli v části Belgie, ve Francii či Švýcarsku, proto jsme přesvědčeni, že bude stejně dobře fungovat i u nás,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Fitness instruktor musí být opravdový profesionál

Je třeba jasně definovat, co musí umět a znát trenér či instruktor fitness, který se bude věnovat nemocným klientům, aby mohl s lékaři na této úrovni spolupracovat.

„Český fitness sektor má v tomto směru za sebou první důležitý krok. Těsně před schválením máme standard zkoušky profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními. Ten nastavuje standardy minimálních znalostí a dovedností specialistů na pohybovou aktivitu osob s civilizačními onemocněními. Úspěšný absolvent takové zkoušky se pak může stát spolehlivým pomocníkem lékaře, se kterým se prakticky dělí o péči o pacienta. Pod náš plán jsou připraveni se podepsat i praktičtí lékaři, kteří jsou pro „odesílání pacientů“ do fitness centra, místo do lékárny, zásadní,“ konstatuje Jana Havrdová.

Fitness na předpis
Je třeba jasně definovat, co musí umět a znát trenér či instruktor fitness, který se bude věnovat nemocným klientům. Foto: www.fisaf.cz

Profesní kvalifikace – skvělý nástroj k ověření znalostí a dovedností instruktorů

Národní soustava kvalifikací je českou podobou tzv. Evropského kvalifikačního rámce (EQF). Jeho hlavním cílem v rámci Evropy je mobilita pracovních sil. Například český pekař díky zkoušce najde bez problémů práci v ostatních zemích Evropské unie, protože díky EQF je jasné, co umí. Funguje to napříč všemi oblastmi národního hospodářství a samozřejmě postupně i ve sportu a zejména fitness. Pro nás v České republice je ale ještě důležitější, že díky zkoušce může úspěšný absolvent získat potřebnou odbornost (např. pro vázanou živnost), přestože své znalosti a dovednosti získal jiným způsobem než v klasickém systému vzdělávání. Důležité je, co tento člověk umí, nikoliv jakými školami prošel.

„Česká republika je ve tvorbě standardů profesních kvalifikací z oblasti fitness jednou z nejakčnějších zemí Evropy. Kvalita služeb fitness profesionálů je zásadní pro rozvoj našeho sektoru včetně zapojení do zdravotně preventivní péče, a právě profesní kvalifikace jsou skvělým nástrojem, jak znalosti a dovednosti instruktorů skupinových lekcí i osobních trenérů ověřit,“ připomíná Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Fitness sektor má náskok

„V rámci Evropy jsme na jednom z předních míst v počtu schválených sportovních standardů a velkým úspěchem jsou i první schválené standardy z oblasti výkonnostního sportu, jimiž jsou Trenér sportovního aerobiku a Trenér golfu,“ říká Jana Havrdová. „Fitness je v oblasti jednotných standardů vzdělávání nejaktivnějším sektorem z široké oblasti sportovního prostředí, které zatím většinově nevnímá potřebu nastavení minimální úrovně znalostí a dovedností svých trenérů a instruktorů např. z důvodu jednotných mezinárodních pravidel soutěží v rámci jednotlivých sportů. A to je jev, který se zdaleka netýká jen České republiky, ale i ostatních zemí Evropy,“ konstatuje na závěr Jana Havrdová.

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, nastavuje standardy a zkoušky z fitness profesí, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy.

Více na www.komorafitness.cz

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*