Konference Zdravé fitness pro zdravé Česko

Zdraví a pohyb, to jsou nosná témata konference Zdravé fitness pro zdravé Česko, která se koná 13. listopadu v pražském hotelu Don Giovanni. Zájemci z řad odborné i laické veřejnosti se mohou těšit na den plný zajímavých přednášek z oboru fitness a zdravého životního stylu a program reaguje i na aktuální dění. „Právě pohyb je ta nejlepší prevence i lék proti celé řadě nejen civilizačních onemocnění, a proto je nejvyšší čas se jím začít zabývat v národním měřítku,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která akci pořádá.

Fisaf - konference Zdravé fitness pro zdravé Česko
Konference Zdravé fitness pro zdravé Česko. Foto: www.fisaf.cz

„Právě pohyb je jedním z faktorů, které zvyšují imunitu, a o to více bychom se mu měli nyní věnovat. Nejen aktuálně probíhající světová pandemie koronaviru COVID 19 a s ní panující a nepřiměřená atmosféra paniky a strachu, ale i dlouhodobě vzrůstající výskyt celé řady onemocnění přímo souvisejí s klesajícím množstvím fyzické aktivity v každodenním životě,” apeluje Jana Havrdová na důležitost pravidelného pohybu, který zcela zásadně a pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou kondici.

A stejné bude i nosné téma dopoledního bloku konference Zdravé fitness pro zdravé Česko. Posluchači se mohou těšit na příspěvek lékařky a známé propagátorky zdravého životního stylu MUDr. Marie Skalské s názvem Na pohyb není nikdy brzy, nikdy pozdě aneb každý krok, každá minuta se počítá. Známá lékařka z Centra sportovní medicíny Praha je aktivní instruktorka a ambasadorka projektu Let´s #BEACTIVE, která o pohybu nejen přednáší, ale sama jím především žije.

O nejnovější poznatky ze své bohaté praxe se podělí také MUDr. Martin Matoulek, obezitolog zaměřující se na pohybovou aktivitu. Téma sportovní psychologie je vlastní dalšímu přednášejícímu, Mgr. Michalu Šafářovi, který je předsedou Asociace psychologů sportu ČR a zavede posluchače do oblasti mentální přípravy vrcholových sportovců a rozvoje sportovního talentu u dětí.

S přednáškou reagující na aktuální dění kolem epidemie Covid-19 pak vystoupí MUDr. Rastislav Maďar, specialista v oboru epidemiologie, prevence a infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropické medicíny. Jako lékař patří k nejvýznamnějším organizátorům humanitární pomoci do rozvojových zemí a v České republice vedl právě tým epidemiologů v boji proti koronaviru.

V dopoledním bloku konference zazní také aktuální novinky, které se týkají činnosti Let´s #BEACTIVE (LBA) – celoevropské iniciativy, jejímž cílem je přesvědčit 60 000 neaktivních dospělých osob v 8 různých evropských zemích, aby se více hýbaly a vedly zdravější život. Do této iniciativy se před dvěma lety úspěšně zapojila i Česká komora fitness.

Fisaf - konference Zdravé fitness pro zdravé Česko
Zdravá společnost je ta, která se hýbe. Foto: www.fisaf.cz

Zdravá společnost je ta, která se hýbe

Kvalitní fitness ovšem vyžaduje i profesionální podnikatelsko-ekonomický servis. Právě tomuto velkému tématu bude věnován celý odpolední blok. Nestačí jen dobře cvičit, fitness je o celkové péči o klienta a současně o podnikání jako takovém. Jak správně dělat fitness business napoví hlavní přednáška odpoledního bloku s názvem Fitness není jen cvičení, ale hlavně služba nejvyšší kvality, se kterou vystoupí Tomáš Krmíček, sportovec, fitness profesionál s více než 20 lety zkušeností v oboru a zakladatel studií Body Express.

Na tuto přednášku navážou Barbora a Jan Langerovi, zakladatelé Sportfluence, kteří propojují sportovce a influencery ze světa sportu s provozovateli sportovních center a institucí, aby společnými silami propagovali sport a zdravý životní styl, a přivedli tak ke sportu co nejvíce lidí.

PES jako obrana před byrokracií

Mezi další netrpělivě očekávané přednášky na konferenci Zdravé fitness pro zdravé Česko patří i ta, která představí navázání spolupráce mezi Českou komorou fitness a Právním elektronickým systémem (tzv. PES). Ten je strategickým projektem Hospodářské komory a cílí právě na významné zlepšení právního prostředí v České republice. Jeho autorem je Zdeněk Zajíček, který projekt na konferenci osobně představí.

„Česká komora fitness se zavázala podat podnikatelům v oboru pomocnou ruku v boji s nesrozumitelnými paragrafy, nesmyslnými regulacemi a přebujelou byrokracií. Česká komora fitness se proto zapojila do Právního elektronického systému (tzv. PES), který je strategickým projektem Hospodářské komory a cílí na významné zlepšení právního prostředí v České republice. V rámci spolupráce vytvoří Komora fitness ve spolupráci s odborníky z HK ČR v rámci PES přehled právních povinností a administrativních požadavků „na míru“ přímo pro podnikatele v oblasti fitness,“ přibližuje důvody tohoto kroku Jana Havrdová.

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, nastavuje standardy a zkoušky z fitness profesí, organizuje osvětové akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy.

Více na www.komorafitness.cz

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*