Kurzy zdravého pohybu pro instruktory i pro veřejnost

Chcete se stát profesionálním fitness instruktorem, prohloubit si své znalosti, nebo se prostě jen chcete lépe starat o své tělo? Škola fitness profesionálů FISAF.cz pořádá řadu zajímavých workshopů a kurzů pro odborníky i veřejnost. Tady je několik tipů…

Můžete se přihlásit na některý z kurzů Školy fitness profesionálů. Foto: www.fisaf.cz

Workshop Zdravá záda & Zdravé chodidlo

Jak souvisí stav našich zad s chodidly? Více, než byste si dokázali představit. Proč tomu tak je, jak zaktivovat chodidlo a jak se zbavit bolestí zad, se naučíte na online workshopu, který pořádá 20. srpna 2022 v Praze Škola fitness profesionálů FISAF.cz, a kde vás také vybaví všemi potřebnými pomůckami! Zdravá chodidla, to je část online workshopu Školy fitness profesionálů FISAF.cz, ve které se se zkušenou lektorkou Terezou Semrádovou zaměříte na problémy chodidel a zdravotní potíže způsobené jejich špatným nastavením a stavem. Hlavní důraz bude kladen na příčně/podélnou klenbu, plochou nohu, Hallux Valgus a další problémy související s chodidlem. A vše si hned vyzkoušíte v praxi pomocí praktických cviků s pomůckami, jako je theraband, hopík a tape. Ve druhé části workshopu nazvané Zdravá záda se zaměříte na problémy související s vadným držením páteře a bolesti zad. Nahlédnete do různých způsobů fyzioterapie, které vám mohou pomoci od problémů.

Workshop Děti na startu

Děti na startu, to je celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Zároveň se seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času. Pokud toužíte vstoupit do oblasti cvičení s dětmi, nebo tak již činíte, můžete nyní 27. a 28. 8. v Praze absolvovat workshop Děti na startu.

Workshop Nordic walkingu

Škola fitness profesionálů FISAF.cz pořádá 3. 9. 2022 workshop Nordic walkingu s certifikovanou lektorkou a fyzioterapeutkou Jitkou Kopernickou. Projdete se v krásném Prokopském údolí v Praze, seznámíte se s nordic walkingem, jeho historií, správnou technikou, důvody, proč a jak funguje, s vhodným vybavením, ale především si vše sami řádně prakticky vyzkoušíte. Není nutné mít vlastní hole.

Workshop Jóga pro těhotné

Škola fitness profesionálů FISAF.cz pořádá 3. a 4. 9. 2022 v Praze workshop Jóga pro těhotné. Jedná se o ucelený systém cvičení pro období těhotenství, a to od momentu zjištění těhotenství až do samého okamžiku porodu. Řadu technik lze praktikovat i po porodu. Tento systém vytvořila právě lektorka Andrea Smékalová, která workshop povede.

Mějte Tělo bez bolesti!

Celodenní praktický workshop Tělo bez bolesti, který pořádá 18. 9. 2022 v Praze Škola fitness profesionálů FISAF.cz, je určen nejen instruktorům, ale také široké veřejnosti jako inspirace pro domácí cvičení. Na kurzu se pod vedením zkušené lektorky Lucie Rychetské naučíte jemné automobilizační cviky sloužící k uvolňování kloubů a nápravě vadného těla a poznáte, jak aktivovat hluboký stabilizační systém páteře s ohledem na poznatky z moderní fyzioterapie a rehabilitace.

Můžete se přihlásit na některý z kurzů Školy fitness profesionálů. Foto: www.fisaf.cz

Kurz zdravotního cvičení pro instruktory, trenéry i maséry

Stále více lidí trápí bolesti pohybového aparátu. Proto jsou čím dál populárnější lekce zaměřené na zdravotní cvičení i individuální tréninky. Znalosti zdravého pohybu využijí ale také třeba maséři. Potřebné vzdělání poskytuje Škola fitness profesionálů FISAF.cz, která pořádá v Praze kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy. Na rekvalifikačním kurzu, který má pět částí, se za celkem 155 hodin dozvíte od erudovaných lektorů, kteří jsou špičkami ve svém oboru, vše potřebné o anatomii hlubokého svalového stabilizačního systému páteře, o vzájemném vlivu pohybu na psychiku, seznámíte se s pravidly kineziologického rozboru a funkčního přístupu ke cvičení. Kurz je unikátní v tom, že je velice praktický. Naučíte se v něm základy tréninku rovnováhy a stabilizace a vyzkoušíte si velké množství pomůcek pro zdravé cvičení. Kurz má 5 částí a trvá od 23. 9. do 11. 11. 2022.

Rekvalifikace Instruktor jógy

Rekvalifikační kurz Instruktora jógy s 12letou tradicí v ČR je určen pro ty, kteří se chtějí stát zkušenými a kvalitními instruktory jógy se specializací na zdravotní aspekty. Má celkem 9 částí a koná se od 24. 9. 2022 do 22. 1. 2023 v Praze. Intenzivní a ucelené víkendy probíhají ve skupině maximálně 10 studentů, individuální přístup je zaručen od začátku kurzu po závěrečné zkoušky. Kurz je určený zájemcům, kteří jógu nevnímají pouze jako módní doplněk a tělocvik. Cílem je schopnost vhledu sama sebe a vnímavosti jak v jógovém pohybu, dechu či prožitcích, tak i schopnosti vést tvůrčí lekce sestavené pro jednotlivce nebo skupiny.

Návrat ke zdravým pohybům

V sobotu 1. 10. pořádá Škola fitness profesionálů FISAF.cz v Praze workshop Využití cvičebních poloh vycházejících z psychomotorické ontogeneze. Účastníci kurzu se seznámí s psychomotorickým vývojem jedince (od nitroděložního vývoje do období samostatné chůze a dále ke stoji na jedné dolní končetině), vyzkouší si, jaké svalové skupiny se v jednotlivých modelech zapojují a proč může být užitečné zařadit cvičební polohy vycházející z těchto modelů v pozdějším věku u dětí i dospělých.

Základy první pomoci

Na workshopu Základy první pomoci, který pořádá Škola fitness profesionálů FISAF.cz 1. 10. 2022 v Praze se naučíte vyhodnocovat nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození, i způsoby, jak je řešit. Vyzkoušíte si správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém, získáte návod na správný postup při neodkladné resuscitaci a naučíte se poskytnout první pomoc při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.).

Instruktor základních pohybových aktivit

Vedete nebo chcete vést lekce cvičení pro děti a mládež? Na tomto rekvalifikačním kurzu o 155 hodinách se dozvíte vše potřebné: jak s dětmi cvičit podle věku, jak rozvíjet jejich pohybové schopnosti, naučíte se, jak připravit i vést cvičební lekce (získáte základy gymnastiky, tance, atletiky, míčových her), jak využít sportovní náčiní a nářadí, a získáte i inspiraci z netradičních sportů. Z kurzu si odnesete zásobník her a soutěží, takže budete hned vědět, čím začít, a součástí kurzu budou také základy výživy dětí a mládeže. Tento kurz je unikátní tím, že se na jeho obsahu podílí velký tým zkušených odborníků. Získáte tak skutečně kompletní informace k vedení lekcí pro děti a mládež. Pod vaším vedením budou všestranně připraveny pro další sportovní zaměření. Kurz má 5 částí a koná se od 1. 10. do 4. 12. 2022 v Praze.

Jak cvičit s těhotnými a po porodu – 22. říjen

Workshop, který se koná 22. 10. 2022 v Praze, je určen jako inspirace pro fitness lektory a instruktory skupinových lekcí i pro soukromé tréninky, pro porodní asistentky nebo duly.

Zdravotní jóga s pomůckami

Celodenní workshop se koná 23. 10. 2022 v Praze a naučíte se při něm využít při cvičení jógy širokou škálu pomůcek (bloky, bolstery, podložky, židle). Workshop je určený pro lektory i širokou veřejnost jako inspirace i prevence proti bolestem. Naučíte se především principy trojrozměrného spirálního pohybu, principy myofasciálních (svalovo-vazivových) řetězců a energetických linií v souladu s funkční anatomií a vývojovou kineziologií lidského těla.

Můžete se přihlásit na některý z kurzů Školy fitness profesionálů. Foto: www.fisaf.cz

Cvičení se seniory

Cvičit se může v každém věku. Cílem workshopu Cvičení se seniory, který pořádá Škola fitness profesionálů FISAF.cz 5. 11. 2022 v Praze, je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo při výuce pro vedení cvičebních lekcí se seniory. Hlavním cílem vzdělání je, aby absolventi byli schopni pedagogicky vést lekce pro seniory s různými zdravotními problémy, s důrazem na znalost věkové zákonitosti, a dokázali své klienty motivovat ke zdravému životnímu stylu a zdravému pohybu.

Pilates proti bolestem zad

Celodenní workshop Pilates proti bolestem zad se koná 6. 11. 2022 v Praze. Zaměříte se na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře s ohledem na poznatky z moderní fyzioterapie a rehabilitace. Naučíte se modifikované cviky s pilates pomůckami nebo jen na podložce, jak správně držet tělo, jak si protáhnout svaly, i jak si zlepšit hybnost kloubů tak, aby vám bylo lépe, protože pravidelné cvičení pomáhá zmírnit bolesti páteře a zároveň přispívá k psychické pohodě.

Škola fitness profesionálů FISAF.cz patří k nejstarším a nejkvalitnějším vzdělávacím organizacím v ČR v oblasti fitness. Sdružuje ty nejšpičkovější školitele a už více než 20 let udává nejnovější trendy v oboru. Jako první v ČR získala „Fitness michelinskou hvězdu“ – akreditaci Europe Active, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Organizuje také přípravné (rekvalifikační kurzy) pro složení Profesní zkoušky.

Více informací najdete na: https://fisaf.cz/skolafitnessprofesionalu/kalendar-kurzu/

a na https://www.facebook.com/fisafprofi

Přidejte svůj komentář!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*